Zmena termínu uzatvorenia výzvy MAS_025/4.1/15_VRR

17.08.2020 11:49

Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 20.8.2020 je zmenený dátum uzatovrenia Výzvy na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020 MAS_025/4.1/15_VRR.

Termin uzatvorenia sa posúva do 30.10.2020.

Výzva spolu s prílohami TU

 

 


 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Adriana Rafayová
+421-903-848-785
+421-904-145-036


maspodhoran@gmail.com