Profil verejného obstarávateľa

Obstarávateľ: Občianske združenie Podhoran

Adresa: 906 35 Plavecký Peter č. 131

IČO:45013284   DIČ:2022393230

Bankové spojenie:9231802001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Kvetoslava Jablonická

Telefón 0903 848 785.

Web: www.podhoran.sk

 

Verejnenie zadávania zákazky
§ 9 odsek 9 zákona ak ide o zákazku ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 a  ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia ako 1 000 € bez DPH.

V ý z v a na predloženie cenovej ponuky na tričká s potlačou

V ý z v a na predloženie cenovej ponuky na nerezovú termosadu v darčekovom balení s logom EU a Podhoran 

V ý z v a na predloženie cenovej ponuky na tlač brožúrky s názvom „Sakrálne pamiatky a iné dominanty v regióne Podhoran“

 

 


 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Adriana Rafayová
+421-903-848-785
+421-904-145-036


maspodhoran@gmail.com