Výzva MAS_025_4.1/14_MRR

Občianske združenie MAS Podhoran vyhlasuje Výzvu na opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Výzva je vyhlásená v termíne od 15.5.2020 do 15.9.2020. Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. V spojitosti s opatrením Spolupráca aj iný verejnný alebo súkromný subjekt.
mimo Bratislavský región
 

Dokumentý na stiahnutie:

 

 

 


 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Adriana Rafayová
+421-903-848-785
+421-904-145-036


maspodhoran@gmail.com