Výzva na odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina Podhoran (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD - Podhoran (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvu č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 22.7.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 27.9.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 30.9.2019

 

Vyzva OH_PRV_ Podhoran.docx (153394)
Priloha c.1 Ziadost o zaradenie do zoznamu OH.docx (20,6 kB)

Priloha c.2 Povinnosti odborneho hodnotitea.pdf (852,2 kB)

Priloha c.3 vzor cestneho vyhlasenia OH.pdf (1 MB)

Priloha c.4 Vzor (príklad) Zivotopis.docx (23,7 kB)


 

 

 


 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Adriana Rafayová
+421-903-848-785
+421-904-145-036


maspodhoran@gmail.com