Zmena štatutárnych orgánov

30.12.2019 18:32

Dňa 25.11.2019, boli na členskej schôdzi občianskeho združenia MAS Podhoran prijaté uznesenia o zmene štatutárnych orgánov - predsedu a podpredsedu združenia MAS Podhoran. 

Za predsedu bol uznesením č. 1 zvolený pán Robert Bujna, starosta obce kuchyňa. 

Za podpredsedu bol uznesením č. 2 zvolený Ing Vladimír Chovan, Agropartner spol. s r.o., Plavecké Podhradie.

Výpis uznesenia o voľbe štatutárov.docx (37440)

 

 


 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Adriana Rafayová
+421-903-848-785
+421-904-145-036


maspodhoran@gmail.com