Novinky

30.12.2019 18:32
Dňa 25.11.2019, boli na členskej schôdzi občianskeho združenia MAS Podhoran prijaté uznesenia o zmene štatutárnych orgánov - predsedu a podpredsedu združenia MAS Podhoran.  Za predsedu bol uznesením č. 1 zvolený pán Robert Bujna, starosta obce kuchyňa.  Za podpredsedu bol uznesením č. 2...
18.12.2019 19:57
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.4/1_MRR a 2_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou...
12.12.2019 19:14
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.5/5_MRR a 6_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia...
12.12.2019 18:58
Aktualizácia č.1 Výziev - opatrenie 4.2 /9_MRR a 10_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného...
20.11.2019 17:15
               V roku 2019 bol vyhlásený už 8. ročník súťaže „Čistý chotár 2019“, do ktorej sa zapojilo všetkých 15 obcí z regiónu Miestnej akčnej skupiny Podhoran. V tomto roku bola súťaž podporená Trnavským samosprávnym krajom...
12.11.2019 09:59
Pozvánka na riadnu členskú schôdzu OZ Podhoran   Zvolávam zasadnutie členskej schôdze, ktoré sa uskutoční  25. novembra  2019 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Rohožník   Program: 1. Otvorenie – Ing....
14.10.2019 22:08
Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B1-v.1.3  
14.10.2019 22:05
 Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1-v.1.3  
08.10.2019 11:40
 MAS Podhoran aktualizuje harmonogram výziev IROP na rok 2019 harmnogram vyziev_verzia 2.pdf (437246)
30.09.2019 19:28
OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Touto aktualizáciou č.1 MAS Podhoran v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 


 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Kvetoslava Jablonická,
+421-903-848-785
+421-907-445-955
k.jablonicka@zoznam.sk

maspodhoran@gmail.com