Harmonogram výzviev IROP verzia 2

08.10.2019 11:40

 MAS Podhoran aktualizuje harmonogram výziev IROP na rok 2019

harmnogram vyziev_verzia 2.pdf (437246)

 

 


 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Adriana Rafayová
+421-903-848-785
+421-904-145-036


maspodhoran@gmail.com