Archív článkov

14.10.2019 22:08
Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B2-v.1.3  
14.10.2019 22:05
 Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B2-v.1.3  
08.10.2019 11:40
 MAS Podhoran aktualizuje harmonogram výziev IROP na rok 2019 harmnogram vyziev_verzia 2.pdf (437246)
30.09.2019 19:28
OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Touto aktualizáciou č.1 MAS Podhoran v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým...
30.09.2019 11:14
Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR-B2-v.1.3
30.09.2019 11:13
Výzva IROP_CLLD_Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3
26.08.2019 08:41
Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovacom procese po ukončení  1. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR: Výška žiadaného príspevku po ukončení I. hodnotiaceho kola...
20.08.2019 17:13
Výzva MAS_025_4.2/10_VRR
20.08.2019 17:12
Výzva MAS_025_4.2/9_MRR  
13.08.2019 07:48
Výzva MAS_025_7.5/6_VRR
Záznamy: 1 - 10 zo 177
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 


 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Kvetoslava Jablonická,
+421-903-848-785
+421-907-445-955
k.jablonicka@zoznam.sk

maspodhoran@gmail.com