Novinky

10.07.2020 11:22
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na...
08.07.2020 12:00
Miestna akčná skupina Občiankse združenie Podhroan oznamuje, že dňa 30.6.2020 bolo uzatvorené...
08.07.2020 09:04
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na...
25.05.2020 15:16
Oznamujem zmenu harmonogramu výziev z Prohgamu rozvoja vidieka na rok 2020, kde došlo k zmene...
15.05.2020 11:18
Oznamujem, že dnešným dňom Občiasnke združenie MAS Podhoran vyhlasuje uzatvorenú Výzvu na...
15.05.2020 09:38
V súvislosti so vzniknutou situáciou výskytu ochrenia Covid 19 dávame do pozornosti Usmernenie...
01.04.2020 12:48
Dňa 01.04.2020 boli aktualizované prílohy č. 13b (jednoduche účtovníctvo, mikroúčtovníctvo,...
30.03.2020 14:51
Na základe vyjadrenia Oddelenie riadenia IT zdrojov VS  / Odbor riadenia IT projektov, z Úradu...
27.02.2020 15:11
 Dňa 26.2.2020 MAS Podhoran vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný...
30.01.2020 09:19
Mas Podhoran oznamuje, že dňa 30.1.2020 bol na PPA zaslaný harmonogram výziev na rok 2020 pre...
27.01.2020 09:13
Dňa 28.1.2020 bude kancelária MAS Podrhoran v Plaveckom Petre zatvorená z dôvodu účasti na školení...
21.01.2020 08:16
  V mesiaci október 2019 MAS Podhoran vyhlásila štyri výzvy pre IROP podopatrenie 5.1.2...
30.12.2019 18:32
Dňa 25.11.2019, boli na členskej schôdzi občianskeho združenia MAS Podhoran prijaté uznesenia o...
18.12.2019 19:57
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.4/1_MRR a 2_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN)...
12.12.2019 19:14
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.5/5_MRR a 6_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN)...
12.12.2019 18:58
Aktualizácia č.1 Výziev - opatrenie 4.2 /9_MRR a 10_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS...
20.11.2019 17:15
               V roku 2019 bol vyhlásený už 8....
12.11.2019 09:59
Pozvánka na riadnu členskú schôdzu OZ Podhoran   Zvolávam zasadnutie členskej schôdze, ktoré...
14.10.2019 22:08
Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B1-v.1.3  
14.10.2019 22:05
 Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1-v.1.3  
08.10.2019 11:40
 MAS Podhoran aktualizuje harmonogram výziev IROP na rok 2019 harmnogram vyziev_verzia 2.pdf...
30.09.2019 19:28
OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Touto aktualizáciou č.1 MAS Podhoran v...
30.09.2019 11:14
Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR-B2-v.1.3
30.09.2019 11:13
Výzva IROP_CLLD_Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3
26.08.2019 08:41
Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovacom procese po ukončení  1....
20.08.2019 17:13
Výzva MAS_025_4.2/10_VRR
20.08.2019 17:12
Výzva MAS_025_4.2/9_MRR  
13.08.2019 07:48
Výzva MAS_025_7.5/6_VRR
13.08.2019 07:46
Výzva PRV_MAS_025_7.5/5_MRR
22.07.2019 22:07
Výzva na OH Podhoran
Záznamy: 1 - 30 zo 189
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 


 

 

 

           

 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Adriana Rafayová
+421-903-848-785
+421-904-145-036


maspodhoran@gmail.com