Novinky

02.02.2021 13:32
29.09.2020 14:01
Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 boli prijaté nové...
28.09.2020 13:54
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran oznamuje, že s platnosťou od 1.10.2020 vyhlasuje...
28.09.2020 13:00
MAS Podhoran oznamuje žiadateľom, že vo vzťahu k akutalizovanej Príručke pre žiadateľa o nenávratný...
28.09.2020 08:24
Zástupca Informačno-poradenského centra Vás pozýva na podujatie EKO DEŇ v Senici,...
22.09.2020 20:55
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 22.09.2020 je zmenený dátum uzatvorenia Výzvy...
21.09.2020 15:01
OZ/MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram výziev na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne...
10.09.2020 13:54
OZ / MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram plánovaných výzie na rok 2020 z opatrení...
17.08.2020 11:49
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 20.8.2020 je zmenený dátum uzatovrenia Výzvy...
10.07.2020 11:22
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na...
08.07.2020 12:00
Miestna akčná skupina Občiankse združenie Podhroan oznamuje, že dňa 30.6.2020 bolo uzatvorené...
08.07.2020 09:04
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na...
25.05.2020 15:16
Oznamujem zmenu harmonogramu výziev z Prohgamu rozvoja vidieka na rok 2020, kde došlo k zmene...
15.05.2020 11:18
Oznamujem, že dnešným dňom Občiasnke združenie MAS Podhoran vyhlasuje uzatvorenú Výzvu na...
15.05.2020 09:38
V súvislosti so vzniknutou situáciou výskytu ochrenia Covid 19 dávame do pozornosti Usmernenie...
01.04.2020 12:48
Dňa 01.04.2020 boli aktualizované prílohy č. 13b (jednoduche účtovníctvo, mikroúčtovníctvo,...
30.03.2020 14:51
Na základe vyjadrenia Oddelenie riadenia IT zdrojov VS  / Odbor riadenia IT projektov, z Úradu...
27.02.2020 15:11
 Dňa 26.2.2020 MAS Podhoran vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný...
30.01.2020 09:19
Mas Podhoran oznamuje, že dňa 30.1.2020 bol na PPA zaslaný harmonogram výziev na rok 2020 pre...
27.01.2020 09:13
Dňa 28.1.2020 bude kancelária MAS Podrhoran v Plaveckom Petre zatvorená z dôvodu účasti na školení...
21.01.2020 08:16
  V mesiaci október 2019 MAS Podhoran vyhlásila štyri výzvy pre IROP podopatrenie 5.1.2...
30.12.2019 18:32
Dňa 25.11.2019, boli na členskej schôdzi občianskeho združenia MAS Podhoran prijaté uznesenia o...
18.12.2019 19:57
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.4/1_MRR a 2_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN)...
12.12.2019 19:14
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.5/5_MRR a 6_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN)...
12.12.2019 18:58
Aktualizácia č.1 Výziev - opatrenie 4.2 /9_MRR a 10_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS...
20.11.2019 17:15
               V roku 2019 bol vyhlásený už 8....
12.11.2019 09:59
Pozvánka na riadnu členskú schôdzu OZ Podhoran   Zvolávam zasadnutie členskej schôdze, ktoré...
14.10.2019 22:08
Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B1-v.1.3  
14.10.2019 22:05
 Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1-v.1.3  
08.10.2019 11:40
 MAS Podhoran aktualizuje harmonogram výziev IROP na rok 2019 harmnogram vyziev_verzia 2.pdf...
Záznamy: 1 - 30 zo 198
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 

 

 

 

 


 

 

 

           

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Adriana Rafayová
+421-903-848-785
+421-904-145-036


maspodhoran@gmail.com